Ørreten biter – sommer som vinter!

Fiske

Venabygdsfjellet har flere fiskevann og elver. Ørret kan du være heldig og få i alle vann og vassdrag, og på Flaksjøen kan du også få røye og abbor. Fiskekort kjøpes på iNatur.no eller på Kiwi hos Lundes. Lundes har også utleie av robåter på Flaksjøen. Ta kontakt med oss for leie!

På vinteren er isfiske en fin aktivitet blant annet på Flaksjøen. Husk fiskekort også på vinteren!

Fisk: Røye, ørret og abbor
Fiskesesong: 15. mai – 15. september

Isfiskesesong: 16. november – 14. mai